วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ข้อควรทราบก่อนการเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

ข้อควรทราบก่อนการสมัครเข้าค่ายสุขภาพ


แนะนำแพทย์วิถีธรรม http://youtu.be/Nmh3SzH7kIk๑. ทางค่ายมีนโยบายไม่รับผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค เป็นต้น
กรุณาให้ญาติผู้ป่วยมาเรียนรู้แทน ทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน มิใช่สถานพยาบาลจึง ไม่มีนโยบายรับรักษาผู้ป่วย


๒.ทุกค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาเช็คข้อมูลในเว็ปก่อนสมัคร
 
๓. ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกภายในค่าย (ขอให้นำถุงผ้ามาใช้) เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก กับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์


๔. ค่ายสุขภาพทุกค่าย ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร ถ้าท่านสะดวกที่จะนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้เอง ท่านสามารถนำมาได้ เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆ  เตรียมถุงเท้าไว้ใส่ สำหรับท่านที่เกรงพื้นเย็น


สำหรับ ค่ายสุขภาพที่จัดในสถานที่ ต่าง ๆ ที่ระบุ ให้โทรสอบถามข้อมูลกับผู้ประสานงานที่รับสมัคร ในแต่ละค่าย เบอร์โทรผู้ประสานงานจะมีระบุให้ในแต่ละค่าย 


๕. ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจาก
คู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้ที่ http://www.morkeaw.net/images-2/handbook-pdf.pdfี่


๖. สำหรับค่ายสุขภาพที่จัดอบรม ๕ – ๗ วัน ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดทั้งหลักสูตร ๕ – ๗ วัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


๗. การสมัครค่ายสุขภาพผ่าน email suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน
๑. ชื่อ-สกุล ๒. อายุ ๓. ที่อยู่ ๔.อาชีพ ๕.การศึกษา
๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
๗.โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
๘.เป้าหมายการอบรม ๙.ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลครบจะแจ้งเลขที่การจอง กลับไปให้ทางอีเมล์

 ๘.  ท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะ หรือ ต้องการมีเอกสารเชิญ ให้ติดต่อแจ้งข้อมูลเข้ามาทาง อีเมล์  suanpanaboon.app@gmail.com

๙. ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ทุกค่าย ให้การอบรมให้ความรู้ฟรี
กับประชาชน

๑๐.  ท่านใดที่จองเข้ามาแล้วไม่สามารถเดินทางมาได้ ให้แจ้งกลับข้อมูลไปยังผู้รับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ารับการอบรม

หมายเหตุ


๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
 ๒. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพทั้งท่านหญิงและชาย (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด คอกระเช้า สายเดี่ยว  ห้ามนุ่งกางเกงสั้น/ กระโปรงสั้น ดูได้จากเมื่อนั่งแล้วความยาวกางเกง/กระโปรงต้องปิดหัวเข่าถึงหน้าแข้งให้เรียบร้อย และห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป)  อนึ่งศาลาบรรยายที่สวนป่านาบุญ ๑ เป็นพื้นปูน ท่านสามารถใส่ถุงเท้ากันความเย็นจากพื้นได้

๓. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด
๔.กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
๕. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้
๖. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า
๗. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้เข้าค่ายในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

 หมายเหตุ 
ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกค่าย 
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น 
ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เป็นต้น ตลอดทั้งพืชผัก ผลไม้ที่ไร้สารพิษมาพิษมาร่วมบุญเข้าโรงครัวได้ 
โดยให้โทรแจ้งให้ผู้ประสานงานแต่ละค่ายทราบ
เพื่อการจัดการเตรียมวัตถุดิบของค่ายที่เหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แผนที่การเดินทาง

แผนที่สวนป่านาบุญ 1
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ติดต่อสอบถามเส้นทาง 
โทร 082-347-3898 , 089-753-3051 
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com


วิธีการเดินทาง 
http://suanpanaboon.blogspot.com/2014/03/blog-post.html


แผนที่สวนป่านาบุญ 2
 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
  140/1 หมู่ 8 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามเส้นทาง
    083-1068713,   081-084-5469การเดินทางมายังศูนย์

รถทัวร์ : กรุงเทพฯ-ชะอวด

รถตู้    : นครศรี ฯ -ชะอวด, พัทลุง-ชะอวด , หาดใหญ่-ชะอวด

รถสองแถว : ทุ่งสง - ชะอวด , บ่อล้อ - ชะอวด

รถไฟ   : ลงที่สถานนีชะอวด

เครื่องบิน : ลงที่สนามบินนครศรีธรรมราช


แผนที่สวนป่านาบุญ 3
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถามเส้นทาง 
โทร 081-800-4511

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางจาก ต่างระดับคลองหลวง ตลาดบางขันธ์ ผ่าน อำเภอคลองหลวง ( วัดธรรมกาย) เจอสะพานข้ามคลอง 3 เลี้ยวซ้ายเลียบเส้นคลองสาม 3.5 กม (ขับเลย อบต คลองสามและวัดกลางคลองสาม )  เจอสะพานข้ามคลองสีเขียว มีป้าย สวนป่านาบุญ 3 
ถ้ามาจากคลองสาม ฝั่งรังสิต นครนายก ตรงยาว 12 กม ผ่าน big c คลองสาม อบต คลองสาม วัดกลางคลองสาม เจอสะพานสีเขียวเลี้ยวขวาข้ามคลองถึงเลย พิกัด 14.10199,100.664654
 
หรือใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออก ถ้ามาจากวังน้อย ลงทางลงคลองหลวง กลับรถข้ามสะพานตรงไป 4 กม. ดูป้ายคลอง3 กลับรถใต้สะพาน หรือตรงไปกลับรถแยกไฟแดงวัดธรรมกาย 
หรือถ้ามาจาก มีนบุรี,บางนา ลงทางลงคลองหลวง แยกซ้ายตรงมา 4 กม. หรือใช้ทางด่วนขั้น2 ลงทางลง ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ขับตรงไปข้ามทางต่างระดับคลองหลวง ผ่าน แมคโคร วัดธรรมกาย ตรงไป สังเกตปั้มคาลเทกซ์ ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายก่อนสะพานข้ามคลอง 3 ตรงไป 2 กม. สังเกตวัดกลางคลอง3 สะพานสีเขียว เลี้ยวขวาข้ามคลอง มีป้ายสวนป่านาบุญ3 
การเดินทางโดยรถโดยสาร  มีรถเขียว รังสิต หนองเสือ ( ขึ้นตรงฝั่งตรงข้า ฟิวเจอร พาร์ค รังสิต ) บอกลงคลองสาม แล้วหา มอเตอร์ไซด์ปากทางไปส่ง ระยะทางอีกประมาณ 3-4 กม. 

แผนที่สวนป่านาบุญ 4
 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ติดต่อสอบถามเส้นทาง
 โทร 087-4353455
วิธีการเดินทาง
1. ทางรถทัวร์ บขส. สาม กรุงเทพ - กุดชุม -นครพนม  ลงหน้าสวนป่านาบุญ 4 รถออกจากหมอชิต 20.05 น. มีวันละ 1 เที่ยว
2. ทางรถไฟ นั่งรถไฟ กรุงเทพ - อุบลราชธานี
    ถ้าเป็นรถไฟ sprinter แอร์ (มีอาหารเที่ยงให้ 1 มื้อ)  เสร็จแล้วต่อ 2 แถวไปลง บขส อุบล นั่งรถตู้ที่เขียนว่า อุบล-มุกดาหาร- นครพนม และบอกคนขับรถว่า ลงอุ้มเหม่า  เลยสะพานห้วยชะโนดให้จอด แล้วโทรติดต่อจิตอาสาในศูนย์ออกมารับปากทาง
    รถตุ้ออกทุกชั่วโมง เที่ยวสุดท้าย คือ 4.30 น. จากอุบล ถึง สวนป่านาบุญ 4 ใช้เวลา 3 ชั่วโมงแผนที่สวนป่านาบุญ 5
ติดต่อสอบถามเส้นทาง
คุณเล็ก 081-4420474, 089-4019047 แผนที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัด
 โรงพยาบาลโพธาราม
ติดต่อสอบถาม 086-977-4847
 แผนที่หมู่บ้านราชธานีอโศก
ติดต่อสอบถามเส้นทาง
085-306-3432, 094-531-9590
 

 แผนที่พุทธสถานศาลีอโศก
ติดต่อสอบถามเส้นทาง
โทร 089-156-9503
 
แผนที่สีมาอโศก
แผนที่พุทธสถานปฐมอโศก

 
แผนที่บ้านทุ่งน้ำไท  หัวหิน
แผนที่ค่ายแพทย์วิถีธรรม ภูเก็ต
ติดต่อสอบถามเส้นทาง
 089-3934977


แผนที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
ติดต่อสอบถามเส้นทาง    

081-830-2994, 087-017-2359, 081-208-2211
แผนที่บ้านเทวดาสาธุ

เลขที่ 65 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 10 แยก0-2-2 ถ.ช่างอากาศอุทิศ
เขตดอนเมือง (เข้าซ.สำนักงานเขตดอนเมือง)
ติดต่อสอบถามทาง คุณปิ๋ว 086-894-4792


แผนที่โรงเรียนผู้นำแผนที่วัดศรีวนาราม
ธันวาคม 2559กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เดือนธันวาคม 2559
มีหลายจังหวัดดังนี้
ภาคเหนือ
18 ธ.ค.: วัดเกาะวาลุการาม  จ.ลำปาง
ภาคกลาง
2-4 ธ.ค.: สวนป่านาบุญ 3 จ.ปทุมธานี
11 ธ.ค.: โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ

 ภาคใต้
*29 พ.ย -  3 ธ.ค.: สวนป่านาบุญ 2 จ.นครศรีธรรมราช
10-11  ธ.ค.: วัดถ้ำแสงเพชร  อ.เมือง  จ.กระบี่

ภาคอีสาน
17-18 ธ.ค.: อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี
*18-22 ธ.ค.: สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ภาคตะวันออก
*8-16 ธ.ค.: สวนป่านาบุญ 5 .บ้านค่าย จ.ระยอง
ภาคตะวันตก

25 ธ.ค.:ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สวนป่าโพธาราม จ.ราชบุรี


รายการที่มีเครื่องหมาย * บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รายละเอียดการรับสมัคร

ให้ติดตามข้อมูลตามด้านล่าง

1-5 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนเป็น

29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน)

สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เริ่มเปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559
สมัครเข้าค่ายได้ที่
คุณต้อย 081-301-4587

คุณรวย 081-084-5469
คุณจู  081-496-8042


หมายเหตุ
1.มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2559
2.สิ่งที่เตรียมมาเข้าค่าย
   2.1 ขวดน้ำดื่ม (ส่วนตัว)
   2.2 ผัก-ผลไม้ ฤทธิ์เย็น  ไร้สารพิษ (ถ้ามี) เช่น ย่านาง ใบเตย ผักหวาน ตำลึง ผักเหรียง ข้าวโพดหวาน ฟักเขียว ผักบุ้ง แตงกวา แตงโม สับปะรด แก้วมังกร ฯลฯ
  2.3 เครื่องนอนเต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า(งดใช้ถุงพลาสติก)เพื่อพักค้าง
  2.4 ถุงผ้าใส่ของ
  2.5 ไฟฉายแผนที่สวนป่านาบุญ 2

**********************************************************************************
2-4 ธันวาคม 2559

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 
ณ สวนป่านาบุญ 3  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บรรยายและสาธิตโดย 
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคกลาง
สนใจสมัครติดต่อได้ที่
สวนป่านาบุญ 3  081-800-4511
คุณปุ๊ก  089-451-4998
คุณแก้ว 081-208-2211
คุณมล 086-883-2834
คุณเมนี่ 085-123-1218


แผนที่สวนป่านาบุญ 3
**********************************************************************************

10-11 ธันวาคม 2559
ณ วัดถ้ำแสงเพชร  อ.เมือง  จ.กระบี่
บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัคร
แม่ชีภา 093-663-7125
ติม 083-6504165


**********************************************************************************


8-16 ธันวาคม 2559

สวนป่านาบุญ 5  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (9 วัน)
บรรยายโดย  ดร.ใจเพชร กล้าจน
และสาธิต โดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
เปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน2559
สนใจสมัคร ติดต่อ
081-4420474 , 089-4019047
Line ID: burapaglajon
Fb: สวนป่านาบุญ5
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม
เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม
พบกับสินค้าราคาบุญนิยม
ของดี ราคาถูก ซอสัตย์ มีนำใจ**********************************************************************************
 
11 ธันวาคม 2559
 ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ
ถ.พระราม 2(ซ.33 ครัวเจ๊ง้อ) แขวงท่าข้าม  
เขตบางขุนเทียน จ. กรุงเทพฯ
บรรยายโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สมัครคุณหมู 081-8302994, คุณจอม 087-0172359

คุณแก้ว 081-2082211 คุณเมย์ 081-621-7190 คุณกุ้ง 081-3749773แผนที่โรงเรียนรุ่งอรุณ

 ****************************************

17-18  ธันวาคม 2559
 ณ อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ 
บ้านศรีบุญเรือง ต.บ้านตาล อ.เมือง จ.อุดรธานี
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา แพทย์วิถีธรรม

สนใจสมัคร
คุณเพชรดินฟ้า086-355-3828
คุณพลพีร์   086-4915710
คุณณัฏพัด 081-768-3242
คุณอุดมทรัพย์ 081-9751621

*****************************************************
18-22  ธันวาคม 2559
 ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา


เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน 2559 ไม่รับผู้ป่วยหนัก 
 สนใจสมัคร
หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำนาจเจริญ
โทร. 045-511-940-8 ต่อ 1222, 1225

 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
-คุณเอ           082-347-3898
-คุณป้าปาน   089-753-3051
-อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ร่วมกิจกรรมตลาดวิถีธรรม
เปิดตลาดสุขภาพวิถีธรรม
พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาบุญนิยม
ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจคลิ๊กแผนที่สวนป่านาบุญ1

**********************************************************************************

18  ธันวาคม 2559
 ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

 สนใจสมัครติดต่อ
คุณประสิทธิ์ อิ่มปัญญา  093-1342816
คุณศราวุธ คำภิระปาวงศ์ 081-8848025

*********************************************************************************25 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สวนป่าโพธาราม จ.ราชบุรี
เริ่ม 8.00 - 15.00 น.
ช่วงเช้า แช่มือแช่เท้า ดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น รับประทานอาหารปรับสมดุล
ช่วงบ่าย  เน้นสอนยาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจไร้กังวล

อบรมบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานหน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม
และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 สนใจสมัครติดต่อ คุณสุ 086-9774847

****************************************************** 

ติดตามตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2560 ได้ที่

http://morkeaw-course2560.blogspot.com/

******************************************************

"เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทุกค่ายสุขภาพหมอเขียวทั่วประเทศ เปิดให้ชาวนามาขายข้าวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ"

#ติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ผู้ประสานงานจัดค่าย ที่แสดงในตารางกิจกรรมหรือสอบถาม
ด้ที่ค่ายแพทย์วิถีธรรมได้ทั่วประเทศ..

@@@@@@@@@@@@@@@@@
#มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

#กิจกรรมพิเศษมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมน้อมสืบสานปณิธานและพลังความดีงามอันทรงคุณค่าสุดประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพากเพียรปฏิบัติพึ่งตนและเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอย่างเป็นรูปธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

   ส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาที่กำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ในทุกมิติ ให้สามารถพึ่งตนได้ทั้งในประเด็นการสีข้าวได้เอง การจำหน่ายได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเด็นอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตให้ชาวนาสามารถนำข้าวมาจำหน่ายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ เช่น ในตลาดวิถีธรรม เป็นต้น พร้อมกับการพัฒนาชาวนาให้มีศีล ให้ปลูกข้าวไร้สารพิษ รวมทั้งปลูกพืชชนิดต่างๆแบบไร้สารพิษต่อไป